Fresh Korean Rice Cake

Aged Korean Spicy Paste

Few minutes, ready to eat.

Advertisements